Neem een kijkje bij de oudste waterlinie van ons land

De West Brabantse Waterlinie is een oude verdedigingslinie die zijn bijzondere karakter vooral dankt aan de Tachtigjarige Oorlog.  Van Benedensas in Steenbergen tot de Waterschans in Bergen op Zoom zijn destijds forten aangelegd. Diverse keren werd het land onder water gezet om de Spanjaarden tegen te houden. Bijna 400 jaar later herrijzen de contouren van de forten en de waterlinie weer in het landschap. Dankzij de provinciale subsidie uit de regeling Landschappen van Allure komen in het project West Brabantse Waterlinie op de forten uitkijktorens, er worden steigers aangelegd en toegangsbruggen naar de forten gemaakt. Er komt een waterspeelplaats en nieuwe fiets- en wandelroutes worden uitgezet om het gebied nog verder te verkennen.

De West Brabantse Waterlinie komt terug in de Brabantse Wal, een Landschap van Allure. Neem alvast een kijkje vanuit de lucht.  Wil je meer weten over het project? Kijk dan op West Brabantse Waterlinie.

Ontdek de West Brabantse Waterlinie met een fiets- of wandelroute. Voor meer informatie kijk dan op de website  en download de app. Liever op stap zonder telefoon? Koop dan een van de vier routes bij VVV Brabantse Wal voor €1,50 per stuk.


De Linie
In Nederland is water vaak ingezet als verdedigingsmiddel. Zo gebruikten de Romeinen de Rijn als rijksgrens en werden er in de middeleeuwen rondom kastelen en steden grachten gegraven om tegenstanders te weren. Ook de West Brabantse Waterlinie is hiervan een goed voorbeeld. Deze waterlinie diende ter verdediging van Zeeland en het scheepvaartverkeer tussen Zeeland en Holland. Bovendien vormden ze een aanvalsbasis richting het zuiden, waar de vijand zat. Wanneer er gevaar dreigde, konden er door een ingenieus systeem van sluizen grote stukken land onder water worden gezet. Een laag van 40 à 50 centimeter water was al voldoende om een gebied niet doorwaadbaar of doorvaarbaar te maken. 

De Mozesbrug, de brug bij het Ravelijn en de Bunkertreppe zijn ontwerpen van Ro & Ad Architecten.