Met het voormalige vestingstadje Steenbergen als hoofdplaats behoren ook de dorpen Dinteloord, De Heen, Heense Molen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Welberg tot deze gemeente. Steenbergen vertelt het verhaal van aangewonnen land, dat ook herhaalde malen aan de zee moest worden prijsgegeven of dat onder water werd gezet als verdedigingslinie. Steenbergen is vooral polderland, maar wel op een schaalgrootte die maakt dat het een mooi landschap is. Smalle polderwegen met populieren omzoomd, slingeren over dijken door het gebied en maken het aantrekkelijk voor de fietsrecreant.

Midden in het dorpje Nieuw-Vossemeer, bekend van de jeugdroman en gelijknamige TV-serie Merijntje Gijzen, herinnert een oude meerpaal aan het niveau dat het water bereikte tijdens de watersnoodramp van 1953. Steenbergen is rijk aan water en biedt goede mogelijkheden voor de waterrecreant. De uitstekend uitgeruste jachthavens zijn vanuit Zeeland en Zuid-Holland goed bereikbaar. De toegang vanaf het Volkerak tot de Steenbergse Vliet via het idyllisch aandoende sluizencomplex Benedensas is uniek. De aansluiting op het vaarroutenetwerk biedt fantastische mogelijkheden om de streek vanaf het water te verkennen. Wie graag actief is, kan naar hartelust ‘outdoren’. Klauteren, survivalen, kanoën en overnachten op een vlot behoren in Steenbergen allemaal tot de mogelijkheden.