Disclaimer

VVV Brabantse Wal betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. VVV Brabantse Wal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij VVV Brabantse Wal of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VVV Brabantse Wal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door VVV Brabantse Wal.

Beelden: VVV Brabantse Wal, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Steenbergen, gemeente Woensdrecht, Nick Franken, Dick Vermaas, ondernemers op de Brabantse Wal, Visit Brabant e.a.