Privacy

Privacyverklaring

Wat doen we met jouw gegevens en wat kun je van ons verwachten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens?

VVV Brabantse Wal, gevestigd aan de Steenbergsestraat 6, 4611 TE te Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
VVV Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6
4611 TE Bergen op Zoom
+31 164 277 482
www.vvvbrabantsewal.nl

VVV Brabantse Wal is onderdeel van de gemeente Bergen op Zoom.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Bergen op Zoom houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de gemeente Bergen op Zoom (waar VVV Brabantse Wal onderdeel van is). Als je vragen hebt over het over het privacybeleid van de gemeente Bergen op Zoom of over het uitoefenen van je privacyrechten, kun je contact opnemen met de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming, +31 164 277 576 FG@bergenopzoom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VVV Brabantse Wal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken. Dit geldt voor onze Nieuwsbrief waar je op kunt abonneren via www.vvvbrabantsewal.nl
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VVV Brabantse Wal verwerkt jouw gegevens op basis van toestemming hiervoor voor:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- VVV Brabantse Wal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren (Google Analytics)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VVV Brabantse Wal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
VVV Brabantse Wal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VVV Brabantse Wal gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt hierover een verzoek indienen via de website of een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie over je rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VVV Brabantse Wal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via FG@bergenopzoom.nl .

Video
Er wordt in het Markiezenhof, waar VVV Brabantse Wal gevestigd is, gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s. Zij worden ingezet om de veiligheid van onze bezoekers te bewaren. Beelden van veiligheidscamera’s worden niet met derden gedeeld, tenzij de situatie hier om vraagt (in het geval van een onveilige situatie of constatering van criminaliteit). De beelden slaan we niet langer op dan wettelijk is toegestaan.

Social media deel-knoppen
Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter, Whatsapp en per mail. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.Om te zien wat de platformen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen websites.

Embedded content
Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst.