Waterpoort werkt aan natuur, erfgoed en water
Het Waterpoortgebied ligt deels op de Brabantse Wal. Je bezoek aan de Brabantse Wal is moeiteloos uit te breiden met een verkenningstocht door het Waterpoortgebied. Waterpoort bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Goeree-Overflakkee, Steenbergen en Tholen. Het omvat de wateren Krammer, Mark, Dintel en Vlietboezem, Rijn-Scheldekanaal, Volkerak en Zoommeer.

                                                    2017 09 12 V5 Waterpoort GEBIEDSKAART TW PNB

Fietsroutes Waterpoort langs de gastheren
De zeven speciale Waterpoort fietsroutes brengen je langs de mooiste plekjes en leukste Gastheren van het Waterpoortgebied rondom het Volkerak-Zoommeer. Met de rivieren de Dintel en de Mark, de gorzen en het Volkerak, fiets je steeds op de grens van water en land. En van zoet en zout. Dus vergeet je fietstas niet, want zoveel variatie levert heerlijke streekproducten op. Daarvan wil je thuis natuurlijk nog lekker nagenieten! De fietsroutes maken gebruik van de bekende fietsknooppunten en zijn onderling ook weer met elkaar verbonden. Fiets van de ene gemeente naar de andere, of laat je overvaren door een van de Waterpoortveerpontjes.

Download de fietsroutes 
Fietsrondje Bergen op Zoom
Fietsrondje Halderberge
Fietsrondje Moerdijk
Fietsrondje Steenbergen
Fietsrondje Flakkee
Fietsrondje Tholen-Oost
Fietsrondje Tholen-West

Themajaar
Ieder jaar zet Waterpoort een thema in de spotlight, met tot op heden 2017 als jaar van de biet, 2018 als jaar van het water, 2019 als jaar van het klimaat, 2020-2021 als dubbeljaar van de streekproducten en 2022 - 2023 met thema: 'Landschap in beweging'. Bekijk hier het nieuwe magazine of haal het gratis op bij de VVV!
                                                  

Een mooie samenwerking
De samenwerkingsovereenkomst Waterpoort, die op 30 juni 2016 in Tholen werd getekend, verwoordt dat zes gemeenten rond het Volkerak en Zoommeer, de drie betrokken provincies, waterschap Brabantse Delta en andere publieke en private partijen samen aan de slag gaan met de ontwikkeling van het gebied. Centraal staat het ontwikkelingsperspectief van een regio die het gezicht weer naar het water heeft gericht. Oude relaties tussen stad, water en ommeland zijn weer hersteld en nieuwe relaties zijn ontstaan. De overgangen van land en water bieden kansen voor wonen, recreatie en natuur. De ontwikkeling van de regio wordt gevoed en gestuurd vanaf en met het water. Een gezond regionaal en verbonden watersysteem is de katalysator voor economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Verder werken mee: de gemeenten Bergen op Zoom, Tholen, Moerdijk, Halderberge, Goeree Overflakkee, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, provincie Zeeland, de regio West-Brabant, Waterschap de Brabantse Delta, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ZLTO, Avans, BUAS, HZ University, Rabobank, Cosun Beet Company, Evides, Brabant Water, DuurzaamDoor, IVN en streekorganisatie Brabantse Wal.

Doe mee!
Werk, woon of recreëer je in Waterpoort en heb je ideeën of initiatieven die bijdragen aan het gebied of de samenwerking? Of heb je een vraag? Laat het dan weten via www.waterpoortwerkt.nl