Historisch Sluizencomplex Benedensas

Met de aanleg van de sluizen in 1824 kwam een einde aan de regelmatige overstromingen van de Roosendaalse en Steenbergsche Vliet. Die rivieren stonden via het Volkerak in open verbinding met de zee. Tegenwoordig heeft het sluizencomplex Benedensas vooral een historisch karakter.