Het vernuftige stelsel van stadswallen, bastions, ravelijnen en lunetten dat Menno van Coehoorn in Bergen op Zoom realiseerde, zijn zonder meer te beschouwen als de kroon op het werk van deze vermaarde vestingbouwer. Als één van de grenssteden tussen de Republiek en de Spaanse (later Oostenrijkse) Nederlanden, moest Bergen op Zoom dan ook goed verdedigd worden. Alleen in 1747 lukte dit uiteindelijk niet en viel ‘de maagdelijke stad’ ten prooi aan Franse troepen. Het Ravelijn Op den Zoom herinnert heden ten dage nog altijd aan die tijd. Het lag als een vooruitgeschoven post in de buitengracht van de vesting. Je kunt er een adembenemend kijkje nemen in de ondergrondse, bomvrije kazematten of over een drijvende brug in het ‘Pielekeswater’ naar de oorspronkelijke toegangspoort wandelen. Het Ravelijn gaat een nieuwe toekomst tegemoet als evenementenlocatie, waarvoor in de wal een speciale kiosk is aangebracht.