Cruijslandse Kreken

Contact

Kruislandsedijk
KRUISLAND
Plan je route

vanaf jouw locatie

De Cruijslandse Kreken vormen een uniek stelsel. Ze dateren van na de Sint-Elizabethsvloed in 1421. Na indijking in 1487 kwam een einde aan de invloed van eb en vloed. In ruim 500 jaar is er nog nauwelijks iets veranderd aan het gebied. Wel maakten de Cruijslandse Kreken in de 17e en 18e eeuw onderdeel uit van het inundatiegebied van de West Brabantse Waterlinie. Het gebied heeft destijds meerdere keren onder water gestaan om vijand tegen te houden. Tegenwoordig is het mogelijk om op delen van het krekenstelsel te roeien, te kanoën en zijn er diverse prachtige plekjes waar gevist kan worden. Het gehele krekenstelsel bevat voor de flora en fauna zeer waardevolle oevers. Er zijn hier veel rietvogels te vinden, zoals de kleine karekiet, de rietgors en de rietzanger,

Neem alvast een kijkje

Locatie