De Staartse Heide

De Staartse Heide maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Het bestaat uit gemengd bos, enkele hoogteverschillen (typerend voor de Brabantse Wal) en heidegebieden. Op de Staartse Heide is een groot stuk bos gekapt. Dit wordt ook wel de grote verbindingszone genoemd. Het verbindt de gebieden Groote en Kleine Meer (van Natuurmonumenten) en Kortenhoeff met elkaar. De Staartse Heide is een belangrijk gebied voor de nachtzwaluw. In de toekomst wordt verwacht dat de gladde slang ook voor zal komen. 

Wandelen:
Er zijn twee bewegwijzerde wandelroute: Vos (3,3 km) en Ree (Grensoverschrijdend, 24 km) De routes zijn met elkaar te verbinden.

Locatie