Sorry, deze activiteit is niet meer beschikbaar
t/m 2 september 2023

Excursie Kortenhoeff

Contact

Familyland
Groene Papegaai 19
4631 RX HOOGERHEIDE
Plan je route

vanaf jouw locatie

Het gebied Kortenhoeff is ongeveer 100 ha groot en is vanaf 1980 in beheer bij Staatsbosbeheer. Kortenhoeff maakt deel uit van de Brabantse Wal en kent een grote variatie aan terreintypen.  Zowel stuifduinen als natte heide met vennen komen voor. Het ligt binnen de begrenzing van Natura 2000 gebieden en maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide.

Al in 1982 werden hier IJslandse pony’s ingezet als grote grazers. Deze dieren kregen later gezelschap van een kudde Hollandse landgeiten. De laatste jaren wordt de begrazing uitgevoerd door een kudde schapen met herder en soms ook zonder herder binnen een tijdelijk raster. Staatsbosbeheer heeft in 1995 en in 2005 veel bomen gekapt, waarbij vooral fijnsparren, Corsicaanse dennen en populieren werden verwijderd. Verder zijn vennen hersteld en in 2007 werd het Akkerenven dat in de jaren 60 van de vorige eeuw was gedempt, weer uitgegraven.

Het ge…

Het gebied Kortenhoeff is ongeveer 100 ha groot en is vanaf 1980 in beheer bij Staatsbosbeheer. Kortenhoeff maakt deel uit van de Brabantse Wal en kent een grote variatie aan terreintypen.  Zowel stuifduinen als natte heide met vennen komen voor. Het ligt binnen de begrenzing van Natura 2000 gebieden en maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide.

Al in 1982 werden hier IJslandse pony’s ingezet als grote grazers. Deze dieren kregen later gezelschap van een kudde Hollandse landgeiten. De laatste jaren wordt de begrazing uitgevoerd door een kudde schapen met herder en soms ook zonder herder binnen een tijdelijk raster. Staatsbosbeheer heeft in 1995 en in 2005 veel bomen gekapt, waarbij vooral fijnsparren, Corsicaanse dennen en populieren werden verwijderd. Verder zijn vennen hersteld en in 2007 werd het Akkerenven dat in de jaren 60 van de vorige eeuw was gedempt, weer uitgegraven.

Het gebied heeft een hoge botanische waarde met soorten als Beenbreek, Klein en Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Ook komen er bijzondere vogelsoorten, zeldzame amfibieën en veel soorten paddenstoelen voor.

Neem alvast een kijkje

Locatie