Vrijwilligers gezocht voor Fort Henricus

woensdag 2 oktober 2019

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor Fort Henricus in Steenbergen. Het gaat om werkzaamheden op het gebied van beheer en onderhoud en schoonmaak. Heb je interesse? Neem dan contact op met Natuurmonumenten Zeeland/ Volkerak via nmzeevolk@natuurmonumenten.nl of 0113- 644044. Of kijk op www.nm.nl/forthenricus.

Fort Henricus is sinds het voorjaar 2019 open voor publiek. Het fort is zo veel mogelijk in de originele vorm hersteld en heeft een uitkijktoren en wandelroute. Dit dankzij subsidie uit het project West Brabantse Waterlinie. Op zondag 20 oktober staat het fort extra in het zonnetje tijdens de Open Dag West Brabantse Waterlinie. Meer info op www.nm.nl/forthenricus en www.zuiderwaterlinie.nl