Slikken van de Heen en Steenbergse Vliet

In beheer bij Natuurmonumenten zijn de natuurgebieden Slikken van de Heen en Steenbergse Vliet. Ze liggen vlakbij de Dintelse Gorzen, en zijn te overzien, maar niet vrij toegankelijk. De Steenbergse Vliet is een moerasgebied en een broedplaats voor veel vogels, onder andere de bruine kiekendief en rietzanger en het is een belangrijke kraamkamer voor vissen door de verbinding met het Volkerak. Je kunt het gebied prima beleven vanaf het water. De West-Brabantse Dijken zijn levende cultuurhistorie! Ze horen bij het Brabantse dijkenlandschap dat vanaf 1700 gestalte kreeg. Natuurmonumenten onderhoudt een aantal dijken waarvan de Oude Vlietpolderdijk en de Kleine dijk de fraaiste zijn. Op of langs de meeste dijken is het het heerlijk wandelen en fietsen.

Praktische informatie

Recreatie
Fietsroutes Ja
Wandelroutes Ja
Ligging
Aan/bij natuurwater Ja
Recreatie (Watersport)
Kanoën Ja
Roeien Ja