Halsters Laag

Het Halsters Laag is een bijzondere plek. Een laagte tussen twee noordelijke uitlopers van de Brabantse Wal, de hoge zandwal van België tot aan Steenbergen. Tegelijkertijd ligt het Halsters Laag in de overgangszone waar zand- en kleigronden elkaar raken: de Naad van Brabant. Hierdoor komt grondwater van heel goede kwaliteit (kwelwater) aan het oppervlak. Het Halsters Laag heeft daarom de status ‘Natte Natuurparel’ gekregen. Staatsbosbeheer spant zich samen met andere partijen in om het gebied in ere te herstellen.
Een flinke bovenlaag met voedselrijke grond is in 2009 afgegraven, zodat de oorspronkelijk begroeiing van vóór de ontginning weer een kans krijgt in de voedselarme ondergrond. Het Halsters Laag is een laaggelegen gebied dat bestaat uit (natte) graslanden, broekbosjes, elzensingels en poelen.

Praktische informatie

Recreatie
Wandelroutes Ja
Vervoer
Betaald parkeren Nee

Laageinde Model.NdtrcItem.HouseNumber
4614 PW, Bergen Op Zoom