2016: Startsein Route van de Turf

dinsdag 9 augustus 2016

Eind juli heeft wethouder Patrick van der Velden het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de Route van de Turf. Er wordt een 25 km lange fiets- en wandelroute aangelegd dat loopt vanaf Binnenschelde in Bergen op Zoom naar Landgoed Visdonk in Roosendaal. De gehele Route van de Turf zal naar verwachting in de zomer van 2018 gereed zijn. Dan ligt er uiteindelijk een fiets- en wandelroute van 25 km die de steden Bergen op Zoom en Roosendaal, de Brabantse Wal en het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide met elkaar verbindt. 

Turfwinning
De turfwinning is een belangrijk onderwerp in de geschiedenis van deze regio. Het pad langs de Zoom maakt een belangrijk onderdeel uit van de turfhistorie. Het gebied langs de Zoom wordt momenteel ontwikkeld als recreatiegebied waarbij de ontstaansgeschiedenis van de Brabantse Wal zichtbaar wordt. Dit is onderdeel van het provinciale project Landschappen van Allure.

Brabantse Wal: Landschap van Allure
Bij Landschappen van Allure is het uitgangspunt het robuuster maken van het landschappen het creëren van goede verbindingen tussen de landschappen en de steden. Mooie en karakteristieke landschappen houden Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Dankzij investeringen, participatie en innovatie kunnen de landschappen zoals de Zoom worden ontwikkeld en behouden.

Route van de turf